akt konfederacji

Promieniowanie

Temat: Rozbiory Polski w XVIII w. ich uwarunkowania i stosunki
...się agresywnym mocarstwom, lecz nade wszystko szczególnie ostro zareagowały konserwatywne stronnictwa magnackie. Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki poprosili o pomoc Katarzynę II, która nie kryła obaw przed groźbą możliwego rozprzestrzenienia płomieni rewolucji francuskiej na Europę środkową i wschodnią. W kwietniu 1792 roku wymienieni powyżej magnaci przygotowali w porozumieniu z dworem carskim akt konfederacji, która znosiła postanowienia uchwały majowej, i przywracała dawny ustrój z prawami kardynalnymi z 1768 roku. Na polecenie Katarzyny II akt ten ogłoszono w przygranicznej Targowicy, po czym konfederaci zwrócili się o pomoc do Rosji. W kilka dni później blisko 100 tys. Żołnierzy wkroczyło do Polski. Bardzo szybko stracono całą niemal Litwę( nie bez udziału nieudolnego ks. Wirtemberskiego), szybko też ujawniły się...
Źródło: fhistoria.jun.pl/viewtopic.php?t=68Temat: Historia Tyszowiec
...I potwierdza prawo magdeburskie dla Tyszowiec 1462 r. - Tyszowce stają się miastem królewskim, z urzędem starosty 1500 r. - spalenie miasta przez Tatarów 1502 r. - zniszczone przez Tatarów miasto, król Aleksander Jagiellończyk zwalnia z podatków na dziesięć lat 1563 r. - powstaje cech szewski 1611 r. - istnieje jeszcze drewniany „zamek" w Tyszowcach 29 XII 1655 r. - w Tyszowcach zawiązuje się konfederacja przeciw Szwedom Akt Konfederacji Tyszowieckiej "Niech się nie dziwuje, ani tego nikt nie będzie rozumienia, aby cny naród polski za łagodnemi wiarołomnego pana uwiódłszy się obietnicami, wolnemi głosami sobie obranego miał, kiedy odstąpić pana. Prawda to, że oba stany, tak J.K.M. jako też i stan rycerski oraz adversa (przeciwna) ucisnęła fortuna i do tak ścisłych przywiodła terminów, że za nastąpieniem ze wszech stron wojsk...
Źródło: tyszowce.pl/forum/viewtopic.php?t=10


Temat: Konfederacje szlacheckie
...a w oczach szlachty był po prostu zdrajcą. Głównymi opozycjonistami byli: prymas Gabriel Podolski, Karol Radziwiłł, Franciszek Ksawery Branicki, Teodor Wessel. 17. Konfederacja Barska 1768r. - 1772r. Ustalenie praw kardynalnych nie spodobało się szlachcie katolickiej, która uznała to za złamanie swoich praw. 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zawiązano konfederacje w obronie wiary i wolności pogwałconych przez posła rosyjskiego. Akt konfederacji kasował wszystkie ustalenia, z którymi miał związek Repnin. Na jej czele stali Józef Puławski i Michał Krasiński, który zakładali, że konfederacja będzie się opierać na lokalnych konfederacjach zawiązanych przed konfederacją radomską. Repnin obawiał się konfederatów i dlatego wezwał na pomoc wojska rosyjskie. Rozpoczęła się wojna partyzancka na terenie całego kraju. W kręgach dowodzących konfederacją...
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3162


Temat: Konfederacja warszawska
Akt konfederacji warszawskiej został przyjęty w 1573 roku przez sejm konwokacyjny, a powtórzony został przez sejm elekcyjny . W 1576 roku włączono go w poczet konstytucji sejmu koronacji Stefana Batorego. W 1588 roku został włączony do III Statusu Litewskiego i został wówczas zatwierdzony przez Zygmunta Wazę. Konfederacja gwarantowała bezpieczeństwo szlachty, a także rozpatrzenie spraw spornych przez sejm. Zapewniał, że...
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3115


Temat: Krzyże na ścianach w budynkach użyteczności publicznej
...że „rzeczy ostateczne są niepoznawalne i że rzeczą nadrzędną jest realizacja zasad etycznych zawartych w Dekalogu, a różnice między Kościołami nie są aż tak istotne”. Nie chciał być „królem sumień”, nie uważał, iż „gwałt i siła mogą rozstrzygać o sprawach poglądów”. Po jego śmierci 28 stycznia 1573 roku szlachta polska pod kierownictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego podpisała Akt Konfederacji Warszawskiej, która gwarantowała bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami, a szlachcie, mieszczanom królewskim i innym ludziom wolnym zapewniała pełne równouprawnienie, niezależnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym. Jednym słowem gwarantowała ona wszystkim wolnym mieszkańcom ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów swobodę wyznania. Pierwszym królem, który musiał się zobowiązać...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=29976


Temat: Spojrzyjmy w kalendarz...
l1457 – urodził się Henryk VII Tudor, król Anglii i lord Irlandii, ojciec Henryka VIII, dziad Marii Krwawej, Elżbiety Wielkiej i Marii Stuart.l l1573 – na sejmie konwokacyjnym przyjęto akt konfederacji warszawskiej, mającej zapewnić pokój religijny w Rzeczypospolitej.l l1588 – Zygmunt III Waza zatwierdził Trzeci Statut Litewski, który obowiązywał aż do 1840.l l1688 – urodził się Emanuel Swedenborg, szwedzki filozof, mistyk i teozof.l l1948 – urodził się Michaił Barysznikow (na zdjęciu), rosyjski tancerz i choreograf.l l1958 – Godtfred Kirk Christiansen opatentował klocki...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=858


Temat: Dlaczego nie jestem patriota ?
...i "mocium panowali" (...) Odnosze wrazenie, ze wszystkie sukcesy Polakow w ciagu jej historii odnosili jacy "dziwni" Polacy. Waleczni, honorowi... ale to sie chyba skonczylo na sredniowieczu. Athei a spróbuj nieco poszerzyć perpektywe spojrzenia na naszą historię. tak naprawdę to RP Obojga narodów była protoplastą tego co teraz Europa nazywa dziedzictwem Rewolucji Francuskiej (1789). akt konfederacji sandomierskiej czy przedewszytkim warszawskiej to tak naprawde pierwsze w Europie unomowania prawne wprowadzające tolerancje religijną, która nie była na papierze a sprawdzała się w praktyce. porównaj naszą sytuacje w XVI w. z resztą Europy. w Rosji terror opriczyny, na Zachodzie krawe wojny religijne, w Skandynawi rządy Christiana Okrutnego a u nas POKÓJ. nie musze wspominać, że artykuły henrykowskie to też...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=1913


Temat: Wizje alternatywne
Ależ nie była. - jak widać, zdania na ten temat są podzielone – ja, historycy i prawie cała szesnastowieczna Europa Zachodnia, ale nie tylko, uważamy że Polska była krajem tolerancyjnym – ty zaś, uważasz że nie była. Kilka faktów. Niemcy XVI w. - wojny religijne, m.in. Wojna Chłopska(1525 ); Hiszpania – Inkwizycja; Francja - rzezie hugenotów (Noc św. Bartłomieja 1572), a w Polsce wspomniany w tekście Akt konfederacji warszawskiej, który gwarantował różnowiercom tolerancję religijną i równouprawnienia polityczne. Były tez inne. Niekatolicy budowali szkoły, gimnazja, kościoły i nikt ich nie palił o dziwo;) Funkcjonalnie - czy społeczeństwo szanujące inne religie potrzebuje prawnego nakazu szanowania innych religii? - tu masz racje, pier*** prawo, kochajmy się, miłujmy się i żyjmy długo i szczęśliwie,...
Źródło: piszemy.pl/viewtopic.php?t=4822


Temat: Konfederacja warszawska
z tego aktu wykluczeni byli arianie, którzy łączyli reformę religijną z przemianami społecznymi. I w tym zakresie akt konfederacji był skierowany przeciwko nim, jako burzycielom porządku społecznego pod płaszczem reform religijnych. Absolutnie nie było celem tego zapisu wprowadzenie zasady cuius regio eius religio - Rzeczpospolita nie posiadała landów, jak to miało miejsce w Rzeszy, gdzie elektorzy mieli dość znaczny zakres kompetencji.
Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3115


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Promieniowanie