liturgia eucharystyczna

Promieniowanie

Temat: Obrzędy sakramentu małżeństwa
...jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc: [N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Modlitwa powszechna Następuje modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych. Jeśli jest przewidziane wyznanie wiary, odmawia się je po modlitwie powszechnej. Liturgia eucharystyczna Do liturgii eucharystycznej, którą odprawia się w zwykły sposób, wprowadza się niżej wskazane zmiany. W czasie obrzędu przygotowania darów nowożeńcy mogą przynieść do ołtarza chleb i wino. Modlitwa nad darami Przychyl się, Boże, ku naszym prośbom i przyjmij łaskawie dary, które składamy za wiernych Twoich złączonych świętym węzłem małżeństwa; niech ta sakramentalna Ofiara umocni ich we...
Źródło: slub-wesele.com/forum/viewtopic.php?t=860Temat: patent antyliturgiczny na I piątek mies. w W. Poście
...do ołtarza w białym ornacie 2. Znak krzyża i pozdrowienie 3. Droga krzyżowa trochę na skróty, bo rozważania jedno-, dwuzdaniowe 4. zarządzona przez odprawiacza aklamacja przed Ewangelią 5. Ewangelia 6. Modlitwa niewiernych z cyklu: xionc biega między ławkami z mikrofonem bezprzewodowym a dzieci bredzą bzdury w stylu: "módlmy się za zwierzęta i za księży' (cytat podesłany onegdaj przez kogoś z forumowiczów sms-em) 7. Liturgia Eucharystyczna bez większych jaj - ale jednak Ojcze nasz w pozycji "trzymamy się za rączki" Łącznie owo "cóś" trwało 40 minut. Jak Wam się podoba ???
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4059


Temat: PASCHA
Paschę przeżyłem i nawet nie zasnąłem:) mój kochany brat ze wspólnoty wpadł na genialny pomysł aż dziwne że nie zabrakło chlebów Pacha to przejście ze śmierci do życia "To jest ta noc w której Chrystus kruszył więzy śmierci i z otchłani powraca zwycięski!" WSPANIAŁY BLASK KRÓLA ZWYCIĘŻYŁ CIEMNOŚCI!!! CIEMNOŚCI TEGO ŚWIATA!!!!:)była liturgia światła,słowa oczywiście bardzo owocne echo no i liturgia eucharystyczna nic tylko wejz mnie do nieba.......... no Jezus, Jezusem ale żyć trzeba może dożyjemy kolejnej paschy(ostatniej??)
Źródło: wolczyn.kapucyni.pl/forum/viewtopic.php?t=63


Temat: US Saints
...wreszcie wychowawczynią i założycielką wspólnoty zakonnej. Cała jej działalność wypływała z więzi z Panem, podtrzymywanej obecnie zarówno przez słowo Boże, jak i przez Eucharystię. Umarła z Biblią w ręku, 4 stycznia 1821 roku, po pobożnym przyjęciu ostatniej w życiu Komunii świętej. Przyglądając się życiu Elżbiety, możemy zauważyć, że układa się ono w strukturę Mszy świętej – liturgia słowa, a następnie liturgia eucharystyczna. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem słowa Bożego i Ciała Pana” (KKK, 1346). Elżbieta odkryła najpierw pierwszy, a następnie drugi z nich. Jej umiłowanie obu jest dla nas zachętą do rozsmakowania się zarówno w słowie Bożym, jak i w Chlebie życia. Następnie warto przypatrzyć sie redemporyście...
Źródło: swietosc.fora.pl/a/a,42.html


Temat: Czy ekumenizm jest możliwy?
...ze Źródła wszelkiego życia i tworzy z nas jedną rodzinę, jedno ciało. Czy Eucharystia jest czymś więcej niż tylko powtórzeniem wydarzenia z przeszłości? Do swoich uczniów, zebranych podczas ostatniej wieczerzy, Jezus powiedział: „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Od dwu tysięcy lat chrześcijanie, posłuszni temu wezwaniu, wciąż przypominają sobie w liturgii dar, jaki Jezus uczynił ze swojego życia. Liturgia Eucharystyczna zwraca się w stronę przeszłości i stale podtrzymuje jej obecność, jak źródło w centrum wspólnoty chrześcijańskiej. Ta liturgia jest jednak czymś więcej niż tylko prostym przypomnieniem rzeczy minionych. Słowo „pamiątka”, po hebrajsku zikkaron nie oznacza tylko jakiegoś aktu ludzkiej pamięci, która chce zachować od zapomnienia wydarzenie z przeszłości. To raczej działanie Boga,...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1195


Temat: procesja z darami
...z darami zawsze stoimy". No i znowu obudziły się we mnie wątpliwości. Nadmienię moze jeszcze, że ode czasów pamiętnego dla mnie Tydodnia Liturgicznego i tak zazwyczaj stoję podczas procesji, bo mi głupio usiąść, kiedy ktoś obok stoi . To co, Ojcze, siąść czy nie ? Bardzo ciekawe pytanie. Sprawdziłem w stosownych dokumentach o liturgii i w "Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego" znajdujemy taki oto zapis: Liturgia eucharystyczna 139. Po zakończeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów (por. nr 74). Akolita albo inny świecki ministrant umieszcza na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał. 140. Jest wskazane, aby udział wiernych uwidocznił się przez złożenie czy to chleba i wina do sprawowania Eucharystii, czy też innych darów na potrzeby Kościoła i...
Źródło: nazlotej.fora.pl/a/a,17.html


Temat: Instrukcja dyscyplinująca szafarzy świeckich!
...par. 1, por. także Jan Paweł II, List Domini-cae Cenae, 24 lutego 1980, 11: AAS 72, 1980, s. 142) natomiast szafarzami nadzwyczajnymi są zarów-no oficjalnie ustanowieni akolici, jak wierni upoważnieni do tego zgodnie z kan. 230, par. 3 (97). Jeżeli nakazuje to rzeczywista potrzeba, wierny nie wyświęcony może zostać upoważniony przez biskupa, ad actum vel ad tempus lub też na stałe, aby jako szafarz nadzwyczajny rozdzielał Komunię św. także poza liturgią eucharystyczną, stosując przy tym specjalną liturgiczną formułę błogosławieństwa. W wyjątkowych i nieprzewidzianych przypadkach takiego upoważnienia może udzielić ad actum kapłan przewodniczący liturgii eucharystycznej. (Por. Kongr ds. Dyscypliny Sakra-mentów, Instrukcja Immensae caritatis, 1: m. cyt., s. 264, Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputan-dum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae;...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,141.html


Temat: POGRZEB KATOLICKI
...przed Mszą odprawić całą Jutrznię, a po południu Nieszpory. Gorzej w wypadku Mszy w południe - tu trzeba sięgnąć do brewiarza. Tak czy owak: każdą godzinę liturgiczną można łączyć z Mszą wedle układu: - jako pieśń na wejście wykonuje się hymn z danej godziny - Znak krzyża i pozdrowienie - wprowadzenie - psalmodia z danej godziny - kolekta mszalna - Liturgia Słowa jak zwykle z lekcjonarza + homilia i modlitwa powszechna - Liturgia Eucharystyczna jak zwykle - jako uwielbienie po Komunii: w Mszy łączonej z Jutrznią kantyk Zachariasza z antyfoną, w Mszy łączonej z Nieszporami Magnificat z antyfoną - po Mszy obrzędy jak zwykle.
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2664


Temat: Msza św jako uwielbienie
...które - szczególnie podczas posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie - Hymn świąteczny: Chwała na wysokości Bogu [...] Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię, Wysławiamy Cię [...] bo wielka jest chwała Twoja [...] Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste... - Credo: [...] Wierzę w Ducha Świętego [...] Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę... - Liturgia eucharystyczna: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności [...] odpowiadamy: Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki! - Liturgia eucahrystyczna: Mówimy: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia... - Modlitwa eucharystyczna: W górę serca - wznosimy je do Pana - dzięki składajmy Panu Bogu naszemu - godne to i sprawiedliwe - zaprawdę godne to i...
Źródło: alfakrakow.fora.pl/a/a,566.html


Temat: Spowiedz
...grzechów” (Mt 26,2. Zauważmy ponadto, że Nowe Przymierze stanowi wypełnienie, a nie zaprzeczenie Starego Przymierza. Dlatego też nie można zrozumieć sensu Eucharystii bez odwołania się do żydowskiej Paschy. Otóż świętowanie Paschy miało podwójne znaczenie: z jednej strony, potwierdzenie i pogłębienie wspólnoty (komunii) ludu z Bogiem, z drugiej zaś, wyzwolenie z grzechu, który zagraża tej wspólnocie. Tak samo też liturgia eucharystyczna będąca pamiątką Paschy Chrystusa oznacza i realizuje skutecznie wspólnotę ludu z Bogiem oraz przebaczenie grzechów. Można więc mówić o dwóch skutkach Eucharystii: negatywnym, czyli odpuszczeniu grzechów, oraz pozytywnym, czyli budowaniu Kościoła. Wynika z tego, że „zarówno eucharystia, jak i sakrament pokuty są sakramentami nawrócenia i pojednania chrześcijanina grzesznika” 9. Nie...
Źródło: alfakrakow.fora.pl/a/a,433.html


Temat: Liturgia Sakramentów Świętych
...szat czerwony. Struktura Mszy Świętej w oparciu o OWMR. Liturgia słowa dzieli się na trzy podstawowe części: 1. Obrzędy wstępne: od znaku krzyża i pozdrowienia wiernych do kolekty. 2. Od komentarza do pierwszego czytania (I czytania) do końca homilii lub kazania. 3. Od Wyznania wiary do modlitwy kończącej modlitwę wiernych. Liturgia eucharystyczna dzieli się na cztery podstawowe części: 1. Przygotowanie darów do modlitwy nad darami. 2. Modlitwa Eucharystyczna od pozdrowienia: „Pan z Wami” do doksologii, czyli słów” „Przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie…” 3. Komunia od wstępu do wezwania modlitwy Pańskiej do Modlitwy po komunii. 4. Aż do rozesłania, czyli słów: „Idźcie w pokoju...
Źródło: teologiaogolna3.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Grzechy liturgiczne
...i magnetofon. Treść homilii powinna wskazywać na Obecnego. Wstęp i zakończenie Modlitwy wiernych należy do celebransa głównego, który powinien wezwać do modlitwy i ją zakończyć (nigdy koncelebrans). Spostrzega się brak proporcji czasu trwania poszczególnych części Mszy świętej, zwłaszcza skracanie liturgii ofiary (wybiera się najczęściej drugą Modlitwę eucharystyczną) na rzecz przedłużania homilii. 3. Liturgia eucharystyczna Rzadko praktykuje się procesję z darami, nie konsekruje się podczas każdej Mszy komunikantów. Czas zbierania tacy przedłuża się aż do Komunii świętej. Błędne wymawianie modlitwy przez prezbiterów w czasie przygotowania darów: zamiast: "przynosimy", niektórzy prezbiterzy mówią: "Błogosławiony (...), który Tobie ofiarujemy". Bardzo często słychać też...
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,169.html


Temat: Dobór pieśni do uczestnictwa we mszy św.
...i ożywienia. Śpiew na przygotowanie darów towarzyszy procesji z darami i składaniu darów. Sens tej czynności wyjaśnia samo wprowadzenie teologiczne do mszału, gdy podaje, że obrzęd - mowa o składaniu darów - zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie, a są nimi potrzeby kościoła i ubogich. Dlatego najodpowiedniejszymi tekstami będą te, które podejmują problematykę miłości bliźniego lub dziękczynne (zaczyna się już liturgia eucharystyczna). Ks. I. Pawlak proponuje w tym miejscu następujące pieśni na wszystkie okresy liturgiczne: Gdzie miłość wzajemna, Miłujcie się wzajemnie, Przykazanie nowe daję wam, Gdybym mówił językami ludzi i aniołów. Zasady śpiewu na Komunię świętą są podobne jak przy liturgii wejścia. Wprowadzenie do Mszału Pawła VI podaje, że śpiew rozpoczyna się wtedy, gdy kapłan przyjmuje Komunię, i trwa podczas...
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,180.html


Temat: Eucharystia- Msza Święta.
...W. Wysłuchaj nas Panie. K. Módlmy się za ... Modlitwa za Kościół i wszystkich ludzi była praktykowana od początku istnienia chrześcijaństwa: 1Tm 2:1-2 („za wszystkich ludzi (...) za królów i za wszystkich sprawujących władzę”), 2Kor 1:11, Ef 6:18, Flp 4:6, Kol 1:3, Jk 5:16. Św. Paweł prosi by się za niego modlić (Ef 6:18-19). Kościół za św. Piotra „modlił się (...) nieustannie do Boga” (Dz 12:5). Liturgia eucharystyczna: 1.K. (cicho, unosząc patenę z chlebem) Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Pierwsze słowa modlitwy bardzo często występują w Biblii przy różnych okazjach (np. Rdz 14:20, 24:27, Rt 4:14, 1Sm 25:32, 39, 1Krl 1:48, 8:15, 56, 1Krn 29:10, Ps 31:22,...
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1857.html


Temat: Msza św. Wszeczczasów - wykład ks. K. Stehlina Katowice '95
...same przez się tworzą jej prawdziwą definicję. W Institutio Generalis, które stanowi wprowadzenie Nowego Porządku Mszy używa się dla opisania Mszy licznych określeń. Oto kilka z nich: „Dziękczynienie Chrystusa i Ludu Bożego”, „Wieczerza Pańska lub Msza”, „Uczta paschalna”, „Wspólne uczestnictwo w stole Pana”, „Modlitwa eucharystyczna”, „Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna”. Jest uderzające, jak autorzy nowego porządku w sposób obsesyjny położyli akcent na wieczerzy i pamiątce, a nie na bezkrwawym odnawianiu Ofiary Krzyża.
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4038.html


Temat: slub - oprawa i przebieg uroczystosci
...która zazwyczaj jest przygotowana przez narzeczonych, albo chociaż z nimi konsultowana. Dla osób które nie bardzo wiedzą czym jest modlitwa powszechna powiem ogólnie ze to ten fragment mszy w którym osoba czytająca mówi "Ciebie prosimy" a uczestnicy mszy odpowiadają "wysłuchaj nas Panie". Może głupio, ze to tłumaczę, ale spotkałam sie już wielokrotnie z pytaniem czym jest modlitwa powszechna VIII Rozpoczyna sie Liturgia Eucharystyczna. Zdarza się, że nowożeńcy idą w procesji z darami i zanoszą chleb i wino. Po Modlitwie Pańskiej nastepuje Błogosławieństwo nowożeńców. Bezpośrednio po błogosławieństwie ksiądz mówi Pokój Pański i Przekażcie sobie znak pokoju. Wtedy nowożeńcy i wszyscy obecni przekazują sobie znak pokoju. Młodzi mogą dać sobie buziaka, byle z tego nie wyszedł jakiś pocałunek Komunia dla nowożeńców zazwyczaj...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=1175


Temat: Boze Ciało - list Jana Pawłą II na 750lecie ustanowienia
...jako źródło niezrównanej pociechy” (św. Tomasz z Akwinu, Oficjum na Boże Ciało, 57, 4). Ilekroć sprawujemy w Kościele Eucharystię, wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia. Nie ma zatem cenniejszego i większego sakramentu niż Eucharystia. Kiedy przyjmujemy komunię, zostajemy wcieleni w Chrystusa. Nasze życie zostaje przemienione i wywyższone przez Chrystusa. 3. Poza liturgią eucharystyczną Kościół otacza czcią Eucharystię, która powinna być „przechowywana [...] jako duchowe centrum wspólnoty zakonnej i parafialnej” (Paweł VI, Mysterium fidei, 68). Kontemplacja przedłuża komunię i pozwala na długotrwałe spotkanie z Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Przez kontemplację pozwalamy Mu patrzeć na nas i doświadczamy Jego obecności. Gdy kontemplujemy Go w...
Źródło: integrum-home.pl/forum/viewtopic.php?t=1253


Temat: Nakaz głoszenia śmierci Pana, aż przyjdzie (1 Kor 11, 26)
...Pana ma trwać aż do chwili Jego przyjścia na Sąd Ostateczny. Takie rozstrzygnięcie jednakże nie uwzględnia reguł gramatycznych, stosowanych w grece biblijnej. Następnie po wyczerpującej analizie dochodzi do wniosku: Innymi słowy: w czasie każdorazowego spożywania każdorazowe przyjście Pana do głoszących Jego śmierć kładzie kres temuż każdorazowemu głoszeniu. Wnioski końcowe: W świetle przeprowadzonych badań liturgia eucharystyczna we Mszy św. zbudowana jest według tej samej zasady, co pierwotny ryt Paschy: kolejne główne elementy rytu odpowiadają kolejnym głównym etapom historii zbawienia – zbawienia dokonanego przez Jezusa. W liturgii eucharystycznej we Mszy św. bowiem najpierw uobecniona jest Męka i Śmierć Pana, a potem Jego chwalebne Zmartwychwstanie i obdarowanie owocami Męki. Całość artykułu dra Wojciech Koska...
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=402


Temat: Modlitwa chrześcijan
Wiesz dlaczego? Wy jecie i pijecie tylko chleb i wino, natomiast my spożywamy Ciało i Krew Chrystusa. Dlatego u nas sednem Mszy Świętej jest Liturgia Eucharystyczna, a nie Liturgia Słowa. Ja znam lepsze, biblijne wyjaśnienie tej różnicy w naszych liturgiach: Sednem protestanckiego nabożeństwa jest Liturgia Słowa dlatego, ponieważ: "Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem" - PAN JEZUS (J 6:63). To SŁOWA według Jezusa są duchem i żywotem, zatem najważniejsza jest Liturgia Słowa. Ciało,...
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=3543


Temat: Msza Trydencka - co, jak, kiedy i dlaczego...
...odrzucono, bo jest w niej coś złego - to znaczy, że coś było nie tak ze wszystkimi odprawionymi Mszami w tym rycie. Ale to, co zmieniono było wynikiem wielu dyskusji dużo mądrzejszych od nas i oparte na dotychczasowym doświadczeniu Kościoła, a więc - zmierzać miało ku lepszemu (i sam tak myślę). A jeśli nadal szukamy jeszcze doskonalszych form wyrazu - to wiem, że cokolwiek zostanie wymyślone, to i tak pozostaną: Bóg, kapłan, Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna z Obrzędami Komunii Świętej.
Źródło: koszalin.oaza.pl/forum/viewtopic.php?t=52


Temat: Ustalenia pisowni pojęć związanych z wiarą i religią
...Nazwy nabożeństw (w tym mszy św.) zapisujemy zasadniczo małą literą, np.: msza święta, liturgia święta (jako odpowiednik mszy św. w Kościele prawosławnym), roraty, suma, pasterka, droga krzyżowa, różaniec, nabożeństwo majowe. Możliwe jest także użycie wielkiej litery w stosunku do nazw Msza Święta, Liturgia Święta, zwłaszcza w tekstach o charakterze religijnym. Nazwy części mszy świętej zapisujemy małą literą, np. liturgia eucharystyczna, sanctus (ale jako tytuł modlitwy Sanctus piszemy dużą literą). 2.9. Nazwy osobowe Wielką literą piszemy nazwy własne (wszystkie człony), np.: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Jezus Chrystus, Jahwe, Jehowa, Matka Boska, Bogurodzica, Madonna (tylko w odniesieniu do Matki Boskiej), św. Jan Ewangelista, św. Jan Chrzciciel, św. Jan z Dukli (przyimki wchodzące w skład nazwy piszemy małą literą, chyba...
Źródło: rrr.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4951


Temat: Zaliczenie
...nie ściągną:)więc trzeba sobie ja jeszcze przerobić Ikona-to obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich kościołów wschodnich Prezbiterium- – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa,oraz służby liturgicznej Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz, na którym jest sprawowana liturgia eucharystyczna. Witraż - ozdobne wypełnienie okna lub rozety wykonane z kawałków kolorowego szkła ,stosowane głównie w kościołach,rozwinęła się w sztuce gotyckiej. rozeta- okrągłe okno wypełnione witrażem,umieszczone nad głównym portalem kościoła. Tympanon-w architekturze klasycznej ,wewnętrzne trójkątne pole frontonu, często wypełnione rzeźbą. Mozaika – dekoracja w postaci...
Źródło: studiaturystyka.fora.pl/a/a,487.html


Temat: Jak dobrać odpowiedni repertuar do mszy św.?
no tak, tak mniej wiecej to jbylo tlumaczone. no wlasnie tu jest problem i zalezy to od indywidualnego dopadowania,wg mnie oczywiscie. bo tu sie zaczyna liturgia eucharystyczna i na ołtarzu pojawiaja sie dary a komunia jest elementem kończacym ta liturgie. i dlatego wg mnie i nie tylko ta piesn jest na ofiarowanie, a przynajmniej tego dotyczy.
Źródło: chor.fora.pl/a/a,395.html


Temat: : [FAQ] Msza Trydencka
...szczere. Można przypuszczać, że po pierwszym okresie zaciekawienia starą liturgią ludzie wrócą do mszy im bliższej, w języku narodowym. Łacina jest już dzisiaj językiem martwym, jej znajomość jest także kiepska wśród duchowieństwa. Stara liturgia i łacina są blisko siebie, ale nie są identyczne. Część mszy trydenckiej - czytania, modlitwy z udziałem wiernych - może być sprawowana w języku narodowym. Wyjątkiem jest liturgia eucharystyczna, w której powinno się zachować język sakralny. Zgadzam się, że uwolnienie mszy trydenckiej nie musi oznaczać zainteresowania nią przez masy wiernych. Księża nie mają pojęcia o tej liturgii, nie mówiono im o niej nic dobrego. Wielu pobożnych katolików przy pierwszym spotkaniu może się w tej liturgii nie odnaleźć. Ale nawet dla nich nieskrępowana obecność liturgii klasycznej będzie dobrem - jako swoisty...
Źródło: malachowianka.plock.org.pl/forumgamma/viewtopic.php?t=2505


Temat: Propozycje pieśni
Powiedziałbym, że w pierwszej kolejności gramy pieśni związane z Ewangelią. Nie dostrzegacie liturgicznej symetrii między Liturgią Słowa, a Liturgią Eucharystyczną? Ale ewangelia zazwyczaj ma troche wspólnego z antyfną.
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4230


Temat: Eucharystia w Katechiźmie
Eucharystia nie ma nic wspólnego z Wieczerzą Pańską ustanowioną przez Jezusa. Cała liturgia eucharystyczna to jeden wielki zabobon - bałwochwalstwo, uprawianie białej magii, jakieś powtarzanie ofiary - ponowne krzyżowanie Jezusa, czy też wyśmiewanie sie z Jego jednorazowej doskonałej i wiecznej ofiary... cała ta sprawa eucharystii to kontynuacja kultu słońca zaczerpnięta z Egiptu - na tej stronie macie film gdzie to jest opowiedziane: attract.republika.pl/page353191774bf858f79e678.html
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,277.html


Temat: Neokatechumenat...
...zgodnie z etapami wyznaczonymi przez jej inicjatorów”. Nie posiada żadnych dóbr materialnych, lecz jej intinerarium katechez stanowi narzędzie, ofiarowane biskupowi – mającemu pełnię władzy w zakresie inicjacji chrześcijańskiej – w celu „ewangelizacji tych, którzy są daleko od Kościoła”. Odnosząc się do elementów, które Droga wprowadziła do liturgii Mszy św., takich jak znak pokoju przed liturgią eucharystyczną, inny sposób przyjmowania Komunii św. czy sprawowanie Mszy w nocy, ArgĂźello zaznaczył, że nie są to żadne nowości, tylko powrót do „starożytnej tradycji”, który ma na celu pomóc ludziom w ponownym odkryciu wiary. Na zarzut zaś, że „wspólnoty Drogi żyją na marginesie parafii”, jej inicjator odpowiedział, iż „jest dokładnie na odwrót”, gdyż Droga „rodzi...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=2320


Temat: Eucharystia- Msza Święta.
...K. i W. (chwila modlitwy w ciszy). K. (modlitwa po komunii, jedna z 90-ciu) np. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. Posilanie się” nawiązuje do „stołu Pańskiego” (1Kor 10:21), który jest ołtarzem (omówienie patrz powyżej Liturgia eucharystyczna), na którym składa się ofiary. Słowa o „pamiątce” nawiązują do Łk 22:19 i 1Kor 11:24-25. Obrzędy zakończenia: 1.Ogłoszenia duszpasterskie. Najważniejsze wiadomości dotyczące kościoła lokalnego. 2.Błogosławieństwo. K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty (lub dłuższe uroczyste...
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1857.html


Temat: Dlaczego tak bestrosko obraża się Jezusa
...ale też inni na forach gdzie ty bywasz,że w Emaus to był zwykły posiłek. To nie był taki zwykły posiłek (zresztą Chrystus wcale nie jadł, bo zniknął w pewnym momencie). Nie przypadkiem poznali Chrystusa właśnie w momencie łamania chleba. Chrystus klarował im przez pare godzin na podstawie Pisma Świętego o Mesjaszu i nic do nich nie trafiło... Zresztą jaka zbieżność... najpierw Słowo Boże (Liturgia Słowa) a potem łamanie chleba ( Liturgia Eucharystyczna)... Co do częstotlwości pozwolę sobie zostać ze swoim stanowiskiem. Kosciół w swej tradycji od początku sprawował Eucharystię w różnych czasach i porach a świadczy o tym po części Pismo Święte (Dz i 1Kor) a po części dokumenty starożytne. Co do Bożego Narodzenia to jednak powiem tak: spłycanie polega na tym, że wybierasz z Bożego Narodzenia to co stanowi sympatyczne tło i robisz z tego główny obiekt...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=948


Temat: TEKST MSZY ŚW. W JĘZ. ŁACIŃSKiM
...Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i OŜywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I Ŝycia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. MODLITWA POWSZECHNA LITURGIA EUCHARYSTYCZNA Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem Życia. W. Błogosławiony jesteś, BoŜe, teraz i na wieki. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accapimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum,...
Źródło: wmzdh.ovh.org/viewtopic.php?t=29


Temat: Czy katolicy to "analfabeci biblijni"?
czy podczas komuni następuje w w twoim umyśle coś, co sprawia, że Pismo lepiej rozumiesz? Ale wcześniej je (to Pismo) czytałeś? Czy nawet nie czytając, Pisam same wchodzą Tobie do głowy wraz z Hostią? I standardowo już przemilczany fakt istnienia Liturgii Słowa przed Liturgią Eucharystyczną w czasie Mszy Św. :)
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2172


Temat: Śpiew na liturgię - ks. Stanisław Hartlieb
...odpowiednich pieśni, względnie nie znają ich zgromadzeni, dobieramy pieśni odpowiadające charakterowi poszczególnych części Mszy świętej. Pieśń na wejście powinna ukazywać myśl przewodnią odprawianej liturgii, powinna wprowadzać w odpowiedni nastrój oraz budować wewnętrzną jedność zgromadzonych. W czasie przygotowania darów śpiewamy pieśni mówiące o miłości bliźniego lub dziękczynne (zaczyna się już liturgia eucharystyczna). Podczas procesji komunijnej wykonujemy radosne pieśni o wydźwięku paschalnym, nie śpiewamy pieśni adorujących Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. ("Tak zaś spożywać go będziecie: ...sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku..., pośpiesznie, gdyż jest to Pascha"[Wj 12,11].) Po Komunii świętej występuje uwielbienie Ojcu (nie dziękczynienie Panu Jezusowi)....
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,163.html


Temat: Kościół, religia i wiara
...Eucharystii. Życie i działalność każdego członka Cerkwi koncentruje się wokół Świętej Liturgii będącej zgromadzeniem eucharystycznym. Dlatego też odłączenie od Eucharystii jest odłączeniem od Cerkwi. Kto nie uczestniczy w Eucharystii, nie żyje w Cerkwi, gdyż Cerkiew będąca zgodnie z nauczaniem ap. Pawła Ciałem mistycznym Chrystusa jest tam, gdzie jest Eucharystia. Słowo Eucharystia po grecku oznacza dziękczynienie. Liturgia eucharystyczna jest więc dziękczynną ofiara przynoszoną przez ludzi Bogu za Jego zbawienną ofiarę na Krzyżu, która przywróciła nam nadzieje na życie wieczne. Słowa Ewangelii św. Jana: "Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" /Jan 6, 54/ - mówią nam, że Eucharystia jest zalążkiem zmartwychwstania, źródłem życia wiecznego, naszej przemiany i...
Źródło: rrr.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4404


Temat: christian rock
...Odnośnie wskazówek " co z tym dalej zrobić " - samo kazanie powinno być taką wskazówką. Homilia ma wyjaśnić " co dalej zrobić " z tym, co jest zapisane w Piśmie Św. A jeżeli bywa inaczej - cóż, nie każdy ksiądz potrafi napisać dobre kazanie czy homilię. Ty chyba usilnie próbujesz mnie przekonać, że Kościół nie jest idealny. Ale ja to naprawdę doskonale wiem.. A kwintesencją Mszy nie jest kazanie, tylko liturgia eucharystyczna i Komunia Św. Msza Św. spokojnie może się obyć bez kazania, i nierzadko tak jest ( np. w pierwsze niedziele miesiąca ).
Źródło: indierock.fora.pl/a/a,1336.html


Temat: WIGILIA PASCHALNA
...vigiliarum (matka wszystkich wigilii), stanowi centrum roku liturgicznego. Celebrowana w nocy z soboty na niedzielę należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Po dwóch dniach oczekiwania i trwania na modlitwie Kościół gromadzi się na uroczystej Eucharystii świętując Zmartwychwstanie Chrystusa. W poszczególnych zaś częściach liturgii, na którą składają się: liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna, liturgia eucharystyczna oraz procesja rezurekcyjna, rozważa wielką tajemnicę Bożej Mocy. Na liturgię światła składają się poświęcenie ognia – symbolu Bożej chwały i oczyszczenia, zapalenie paschału – który jest znakiem Zmartwychwstałego Pana, oraz śpiew Orędzia Paschalnego – pięknej, poetyckiej modlitwy ku czci Chrystusa Zbawiciela. Następną część stanowi Liturgia Słowa. Na całość tej...
Źródło: dabada.fora.pl/a/a,162.html


Temat: Zasady doboru pieśni na Mszę świętą
...Śpiew na przygotowanie darów towarzyszy procesji z darami i składaniu darów (por. OWMR 50). Sens tej czynności wyjaśnia samo wprowadzenie teologiczne do mszału, gdy podaje, że obrzęd - mowa o składaniu darów - zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie, a są nimi potrzeby kościoła i ubogich. (OWMR 49). Dlatego najodpowiedniejszymi tekstami będą te, które podejmują problematykę miłości bliźniego lub dziękczynne (zaczyna się już liturgia eucharystyczna). 13 Ks. I. Pawlak proponuje w tym miejscu następujące pieśni na wszystkie okresy liturgiczne: Gdzie miłość wzajemna, Miłujcie się wzajemnie, Przykazanie nowe daję wam, Gdybym mówił językami ludzi i aniołów. 14 Zasady śpiewu na Komunię świętą są podobne jak przy liturgii wejścia. Wprowadzenie do Mszału Pawła VI podaje, że śpiew rozpoczyna się wtedy, gdy kapłan przyjmuje Komunię, i trwa podczas...
Źródło: pjw.fora.pl/a/a,43.html


Temat: Wierzecza Pańska a katolicka msza - czy mają coś wspólnego?
...iż ciało Jezusa jest teraz w niebie, a na ziemi jest obecny Jezus w Duchu świętym. Bzdura nr. 3. Jest to kult prawdziwych Ciała i Krwi Chrsytusa pod postaciami chelba i wina, zgodnie z tym co mówi Biblia: "To jest Ciało moje" o chlebie i "to jest moja Krew Przymierza" o winie. Cytat: czy Jezus podczas ,,ostatniej wieczerzy" odprawił mszę? Nie!!! Oczywiście ze nie... Podczas Ostatniej Wieczerzy była pierwsza liturgia Eucharystyczna.Smile Cytat: 1) nie ofiarował wina i chleba Ojcu Nie widze w tym problemu. Cytat: 2) Eucharystia katolicka to przemienione ciało i krew Jezusa (uwielbione) w postaci chlbe i wina, a podczas ostatniej wieczerzy Jezus miał ,,grzeszne" ,,ziemskie" ciało!!!! I to stanowi dla ciebie problem? Pretensje do Jezusa i Apostołów. Cytat: głownym powodem obchodzenia wieczrzy pańskiej jest...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2537


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Promieniowanie